İstanbul’da Bulunan Tarihi Yerler

İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok zengin tarihi değerlere sahip bir şehir. Yüzlerce hatta belki binlerce tarihi eser bu şehrin üstünde yada altında yeralıyor.

İstanbul’da bulunan tarihi yerleri listelemek için yola çıktım. Bu liste çok uzun ve detaylı olacak. Kolay kolayda tamamlanmayacak biliyorum. Denk geldikçe, fırsat buldukça listeye eklemeler yapmaya devam edeceğim. Umarım listeden fayda görür ve belkide bilmediğiniz bir yerler keşfedersiniz.

iyi okumalar 🙂

Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı, Yıldırım Beyazıt tarafından 1393’de yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı’nı da Fatih Sultan Mehmet 1452 tarihinde inşaa ettirmiştir.

Atik Ali Paşa Camii

Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş karşısındadır. 2.Beyazıd’ın vezirlerinden Hadım Ali Paşa 1497 tarihinde yaptırmıştır. Medresesi ve imareti vardır. Büyük ve güzeldir.

Ayasofya

İstanbul’da bulunan en eski kilise olan Ayasofya, Bizans kiliselerinden bir tanesidir. Bizanslılar arasında Hagia Sophia olarak anılan Ayasofya, bir süre kilise olarak kullanılmış daha sonra cami olarak restore edilmiştir. Ayasofya Hakkında detaylı bilgiler için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Ayrılık Çeşmesi

Ayrılık Çeşmesi, Kadıköy’de İbrahim Ağa semtindeki demiryolu yakınındadır. 1741 yılında yapılmıştır. 1924 yılında bir onarım görmüştür. Eskiden Hacca ve savaşa gidenler buradan uğurlandığından çeşmeye Ayrılık Çeşmesi adı verilmiştir. Savaş öncesi son namazlarını uğurlayanlarla birlikte burada kılarlardı. Kesme taştan yapılmıştır. Ön yüzünde hicri 1154 (miladi 1741) tarihli yapılış ve hicri 1340 (miladi 1924) tarihli onarım yazıtları bulunmaktadır. Saçakları da işlemelidir.

Beyazıt Kulesi

Beyazıt Kulesi, Yangın gözetleme amacıyla ilk olarak 1808’de 2. Mahmut tarafından inşa ettirildi. Ancak bu ahşap kule 1826’da yeniçeriler tarafından yakıldı. Bunun yerine 1828’de yapılan kule ise 1850’deki onarımla bugünkü biçimini aldı. 85 m yüksekliğinde ve kesme taştan yapılmış silindir biçimindeki yapı, kare bir kaide üzerine oturur. Dış çevresi 43,7 m olan kuleye 180 basamakla çıkılmaktadır. Girişinde Şair İzzet’in dizelerinden oluşan, 1828 tarihli bir yazıt vardır. Günümüzde yangın gözetleme ve meteoroloji kulesi olarak kullanılmaktadır.

Beylerbeyi Camii

Beylerbeyi Camii, Sultan Abdülhamit I yaptırmıştır. İki minareli güzel bir camidir. Bu cami sahile başka bir güzellik vermektedir.

Binbir Direk Sarnıcı

Binbir Direk Sarnıcı, Adliye Sarayı’nın arkasında ve yer altında bin bir direği olan bir mahzendir. Bizanslılar’dan kalmıştır.

Bozdoğan Kemeri

Bozdoğan Kemeri, Saraçhanebaşı’nda bulunmaktadır. Bunlar su kemerleri idi. Bizanslılar yaptırmışlardır.

Burmalı Mescit

Burmalı Mescit, Şehzade Camisi yanındaki küçük camidir. Şehzade Camisi yapılmaya başlanmadan beş yıl önce, 1543 yılında Mısır Kadısı Emin Nurettin tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eseridir. Duvarları taş ve tuğla karışımıdır. Kapı üzerinde yazıtı yoktur. Tek şerefeli tuğladan minaresi eski tapınaklardaki burma sütunlara benzediğinden Burmalı Mescit adını almıştır. Sütun başlıkları bazı Bizans eserlerinden getirilmiş olan dört sütuna dayanan son cemaat yeri ile cami aynı düz çatı altında bulunmaktadır. Camiyi yaptıran Emin Nurettin’in hicri 961 (miladi 1552) tarihli mezarı caminin yanındadır.

Burmalı Sütun

Burmalı Sütun, Sultanahmet Meydanı’nda yer alır. Yunanlıların Persler’e karşı kazandığı zafer anısına Delphoi tapınağına sundukları sütundur. Birbirine dolanmış 3 yılan biçimindeki sütun, 5.35 m yüksekliğindedir. Yılanlı Sütun olarak da bilinir.

Çemberlitaş

Çemberlitaş, Atik Ali Paşa Camisi’nin önünde yer alır. Doğu Roma İmparatoru Konstantinus I tarafından diktirildiği için Konstantinus Sütunu olarak adlandırılır. 328’de Roma’daki Apollon Tapınağı’ndan getirilen ve üstünde Apollon’un heykeli bulunan sütun, 57 m yüksekliğindeydi. Sütunu oluşturan kırmızı porfirden yapılmış 9 parça, birleşme yerlerinde mermerden yapılmış defne çelenkleriyle süslüydü. Sütunun yerleştirilmesi sırasında, dibine bazı kutsal emanetler gömüldü. Tepedeki Apollon heykelinin yerini ise önce İmparator Julianus’un, ardından da Theodosius’un heykelleri aldı. Bir fırtına sırasında heykelin ve heykelin oturduğu porfir dayanağın yıkılması üzerine, İmparator Manuel Komnenos, tepeye bir Korint başlık üzerine yaldızlı haç yerleştirtti. Fetihten sonra tepesindeki haçı indirilen sütun, Osmanlılar döneminde de korundu. 17. yy’da büyük bir yangınla çatlayan sütunu Mustafa II yeniden çemberlerle sağlamlaştırdı ve günümüzdeki kaidesini yaptırdı.

Dikili Taş

Dikili Taş’a Teodos sütunu denilir. Bu sütun MÖ 1700 yılında Mısır Firavunu Tutmozis IV zamanında Mısır’ın Helyopolis şehrine dikilmişti. Tek parça olup 30 metre yüksekliğindedir. Kaidesinde Teodos’a ait kabartmalar vardır. Sultan Ahmet meydanında yer alır.

Dolmabahçe Camii

Dolmabahçe Camii, Abdülmecid’in annesi Bezm-i Alem Sultan tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın yanına yaptırılmıştır. İki minarelidir.

Dolmabahçe Sarayı

Eminönü Yeni Camii

Eski Valide Camii

Eski Valide Camii, 3.Murat’ın annesi Nurbanu Sultan tarafından yaptırıldı. İskelede yapılmış güzel bir camidir.

Fatih Camii

Fatih Camii, 1471 tarihinde Fatih tarafından Mimar Ayaş Ağa’ya yaptırılmıştır. Bu cami bir külliye idi. Etrafına Sahni-Seman adıyla sekiz medrese, imarethane, hamam, çeşme, şadırvan da inşa edilmişti. Bir depremde bu cami yıkılınca 1771 tarihinde Mustafa III yeniden yaptırmıştır. Fatih’in türbesi caminin yanındadır.

Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii, 2.Beyazıd’ın Haznedarı Firuz Ağa tarafından 1491 tarihinde yaptırılmıştır. Bir minareli, tek kubbeli, güzel ve küçük bir camidir.

Galata Kulesi

Galata Kulesi, Yüksek Kaldırım’dadır. Doğu Roma İmparatorlarından Anastas Dikoros yaptırmıştır. Sonradan Cenevizliler 1348 tarihinde bugünkü şeklini vermişlerdir. Fener kulesi olarak yapılmıştı. Türkler yangın kulesi olarak kullandı. Son dönemde restore edildi ve turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.  Galata Kulesi Hakkında detaylı bilgiler için ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Hipodrom (At Meydanı)

At Meydanı, Sultan Ahmet Camisi önündeki meydandır. Bizanslılar zamanında da adı Hipodrom idi. 196 yılında Roma İmparatoru Septim Sever (146-211) kurmuş ve Roma İmparatoru I. Konstantin (275-337)’de IV. yüzyıl başında hipodrom şekline çevirtmişti. O zamanlar 118×370 metrekarelik bir alanda at ve araba koşuları ile Gladyatör dövüşleri yapılırdı. İlk zamanlar etrafı sütun ve heykellerle süslü idi. Bu meydanda Bizans İmparatoru I. Leon 7 Şubat 457 tarihinde imparator ilan edilmişti. 532 yılı Nika ayaklanmasında 30 bin ihtilalci burada öldürülmüştü. Yine Bizans İmparatoru I. Andronik Komnen 1185 yılında burada öldürülmüştü. 1204 yılında IV. Haçlı Savaşında yağma edilip yıkılmıştır.

Kapalı Çarşı

Kariye Camii ve Müzesi

Kariye Camii, Bizanslılar tarafından yapılmıştır. Eski adı Hora Kilisesi idi. Edirnekapı civarında küçük bir camidir. İçinde değerli mozaikler vardır. Sanat bakımından bir değer taşımaktadır.

Kılıç Ali Paşa Camii

Kılıç Ali Paşa Camii, Bu camii Kaptan-ı Deryalardan Kılıç Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’da Tophane semtinde yer alır. Mimar Sinan’ın eseridir. Üç kapısı, son cemaat yeri, şadırvan ve sebili bulunur. Büyük bir camidir.

Küçük Ayasofya

Küçük Ayasofya da kilise iken camiye çevrilmiştir. Kadırga tarafındadır. Küçük bir camidir.

Kıztaşı

Kıztaşı, Fatih civarında bulunan bir sütundur. 5. yüzyılda imparator Marcianus tarafından dikilmiştir.

Laleli Camii

Laleli Camii, 3.Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Rokoko usulündedir. Bu cami Laleli Baba adındaki evliyanın adıyla anılmaktadır.

Mısır Çarşısı

Mihrimah Sultan Camii

Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı’da Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Güzel bir camidir. Sokullu’nun türbesi buradadır.

Nuru Osmaniye Camii

Nuru Osmaniye Camii, Barok usulünde yapılmıştır. Mahmut I başlatmış, Osman III tamamlatmıştır. 1756’da Sinan Kalfa yapmıştır. Çarşıkapı’da iki minareli büyük bir camidir. Medresesi, kütüphanesi ve sebili vardır.

Nusretiye Camii

Nusretiye Camii de Tophane semtindedir. 2.Mahmut, 1826 yılında yaptırmıştır. İnce iki minaresi olup kendine has bir güzelliği vardır.

Ortaköy Camii

Ortaköy Camii, Mehmet Ağa adında bir hayırsever yaptırmıştır. Sonradan Sultan Abdülmecit tamir ettirmiş, iki de minare ilave ettirmiştir. Çeşmesi de vardır.

Sokullu Camii

Sokullu Camii, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1571’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Tek minareli güzel bir camidir. Kadırga tarafındadır.

Sultanahmet Camii

Sultahahmet Meydanına adını veren yapı Sultanahmet Camii’dir. Blue Mosque olarak da bilinen bu cami, 6 minarelidir. Sedefkar Mehmed Ağa tarafından yapılan cami, İznik Çinisi ile bezenmiş, ferah ve görkemli mimarisi, renkli vitraylarıyla dikkat çekmeyi başarmıştır.

Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı diğer adıyla Boğazkesen Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452’de Anadolu Hisarı’nın tam karşısına 90 gün gibi kısa bir süre içinde yaptırılmıştır.

Rüstem Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii, sadrazamlardan Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1561’de yaptırılmıştır. Çinileri ile meşhurdur. Balık Pazarı’ndadır.

Topkapı Sarayı

İstanbul denildiğinde akla gelen ilk adreslerden biri olan Topkapı Sarayı, şehrin görülmeye değer köklü mirasını taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin ülke idaresini sağlamak amacıyla kullandığı bu saray yalnızca bu amaçla 400 yıl kullanıldıktan sonra farklı hizmetlere de açılmıştır.

Üsküdar Çinili Cami

Üsküdar Çinili Cami, Üsküdar’dadır. 1.Ahmet’in eşi Mahpeyker Kösem Sultan 1683’de yaptırmıştır. Çeşmesi, çifte hamamı, Darülhadisi vardır.

Yerebatan Sarayı

Yerebatan Sarayı (Basilica Sistern), yer altında sütunları bulunan bir su sarnıcıdır. Turistler oldukça sık ziyaret etmektedir. Bizanslılar’dan kalmıştır. Yerebatan sarayı yada Yerebatan Sarnıcı hakkında detaylı bilgiler için Yerebatan Sarnıcı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İsTaNBuL DeLiSi ツ

Doğma Büyüme İstanbullu, Doğuştan İstanbul Delisi... Taşı toprağı altın sayılan bir şehir varsa, o da İstanbuL… Her köşe başında farklı bir lezzet, her yerinde tarih, her sokağında bir kedi, dillere destan Boğaz manzarası ile vazgeçemediğimiz şehir. İstanbul'a deli olmamak mümkün mü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.